Brug folkemødet som undervisning

Folkemødet understøtter formålene om demokratisk dannelse


Folkemødet som undervisning

Ungefolkemøde Møn henvender sig til unge fra folkeskolens ældste klasser til og elever i hele ungdomsuddannelsessystemet EUD, EUX, STX, HHX, HTX, HF, EGU, KUU og STU – men også unge i videregående uddannelser og unge der ikke er i uddannelse – kort fortalt ALLE UNGE

Du kan derfor som underviser – lige meget, hvor du er uddannelsessystemet eller i din vejledning af unge planlægge en dag på Ungefolkemøde Møn.

I forhold til fællesmål – så er en af de færdigheder som eleverne skal opnå i samfundsfag, at de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Samt Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

De samme mål findes inden for ungdomsuddannelserne med at udvikle evnen til at medvirke i et demokratisk samfund, forberede til medbestemmelse rettigheder og pligter i et samfund med folkestyre og frihed samt udvikle viden og indsigt i samfundsforhold.

Du kan som underviser kan du enten kigge på det mangfoldige udbud af aktiviteter, arrangementer, debatter og events der sker i løbet af dagen og lave dine undervisningsforløb for dine elever. Derudover kommer der alle de spontane indslag der helt sikkert vil opstå i løbet af dagen.

Det er også muligt at finde inspiration i nogle af de vedhæftede undervisningsforløb. Der vil løbende komme flere forløb efterhånden som stadepladsholderne melder ind på hvad de laver.


Vi arbejder på på at kunne præsentere undervisningsmateriale, som dækker flere forskellige uddannelsesinsitutioner og -niveauer. Klik på billederne herunder eller få en printvenlig version. 

Åbn printervenlig version her 

 


Pdf - klar til print


Inspiration til undervsiningsmateriale er fundet hos Ungdommensfolkemøde UFM16


Undervisnings-oplæg til brug på pladsen